top of page

בנייה רוויה

במשך 12 שנים התמחתי במספר משרדים, כולל הובלת פרוייקטים בתחום הבנייה הרוויה.

ניהול הפרוייקטים כלל את ביצוע כל שלבי הפרוייקט (תב"ע, היתר בנייה, תכניות לביצוע).

 

דוגמא למספר פרוייקטים שהובלתי במהלך השנים:

 

48 יח"ד מעל קומת מסחר במרכז רחובות

14 יח"ד במזרח רחובות

72 יח"ד בפארק המדע רחובות

 

46 יח"ד במרכז ראשון לציון

12 יח"ד רח' מרכז ראשון לציון

104 יח"ד מערב ראשון לציון

 

56 יח"ד קריית מלאכי

 

115 יח"ד בבאר יעקב

ועוד.

בניה רוויה

bottom of page