top of page

הדירה המעודכנת

תכנון מחדש של דירה שהיתה מחולקת בסגנון ישן, לדירה שטופת אור ע"י פתיחת חלונות מקוריים במעטפת, ביטול קירות חוצים ופתיחת לחלל ציבורי פתוח.

הדירה המעודכנת –

מיקום: רמת אילן, גבעת שמואל.

 

שטח: 110 מ"ר.

 

דיירת נפלאה אחת. 

הצורך: דירה ישנה מאוד, תכנון ישן של מטבח סגור וסלון לא מנוצל נכון וסגור לחדר. מצב תחזוקתי שדורש התערבות.

 

הרעיון: פתיחת החללים הציבוריים ומיזוגם לחלל אחד. פתיחת חלונות מקוריים במעטפת והשמשת החלל הציבורי וחללי המגורים לצרכי הדיירת.

bottom of page