top of page

רוטשילד 27

נס ציונה

מיקום: רח' רוטשילד 27 ורח' דגל ישראל, נס ציונה.

חדש: בניין מגורים עם 7 יחידות דיור רחבות ידיים, כל אחת בעלת אופי שונה ומיוחד משלה, בפורמט של דירה אחת לקומה.

מבנה המגורים החדש נבנה מאחורי מבנה היסטורי לשימור הנמצא באותה החלקה ונותן לכל הפרוייקט את אופיו המיוחד. 

שימור: "בית לנדא" , בית דוד וזלדה לנדא, שנבנה במקור בשנת 1896, היה בעבר בית מגורים וחוזר להיות וילה עירונית בת 2 קומות עם חצר נעימה משלו וכניסה מרחוב רוטשילד.

bottom of page