top of page

עיצוב פנים

שיפוץ ועיצוב מחדש של בית שלם, או של מספר חללים בו.

התהליך: בדיקת הצרכים היחודיים שלכם.

תכנון סקיצות וחלופות אפשריות לביצוע.

הכנת מודל תלת-מימדי להמחשת ההרגשה בחלל.

 

הביצוע: הכנת תכניות עבודה לביצוע.

עבודה שוטפת מול הקבלן ואנשי המקצוע השונים.

בחירת חומרי גמר – ריצופים, חיפויים, סניטריה, מטבח ועוד, בהתאם לנדרש,

ופיקוח עליון על ביצוע העבודות באתר.

 

דגש: תקציב! עמידה במסגרת התקציב, היא בד"כ קריטית בפרוייקטים מסוג זה. ולכן נקדיש זמן ומאמץ כדי שלא ייווצרו חריגות מיותרות.

 

הטיפ שלנו: מיקסום השימוש בחלל, הבלטת האיכויות האדריכליות, שימוש פרקטי ונכון במרחב.

 

נשמח לעבוד ביחד איתכם: כי כל דירה, קטנה כגדולה, יכולה להיות נעימה ומזמינה בעיצוב נכון

עיצוב פנים

bottom of page