top of page
kitchen3.jpg

הבית הטורי והמואר

בית שהוא חלק מבית טורי, למשפחה עם שני ילדים, שפותח עצמו לאור ואויר מעבר לסך החזיתות שלו.

הבית הטורי והמואר

מיקום: קיבוץ נען

 

שטח: 160 מ"ר

 

הצורך: בית מרווח לזוג עם שני ילדים.

 

קבלן: עודד גל.

הפרוייקט בשלב גמר שלד.

 

bottom of page