top of page
m31.jpg

הבית המתרווח

בית במושב, שינוי וחידוש החלל הציבורי, רענון חדרי השינה, והוספת פינת משפחה מקסימה במיוחד.

חידוש בית במושב

מיקום: מושב עשרת

 

שטח: 150 מ"ר

 

הצורך: פתיחת וחידוש החלל הציבורי, תוספת בנייה בחלל הציבורי ונקיון השפה העיצובית של הבית - הסרת אלמנטים קישוטיים מחזיתות הבית ופתיחתו לחצר. 

 

הפרוייקט בשלבי היתר בנייה

 

bottom of page