top of page
east-elv.jpg

הבית באוירת החופש

בית במושב למשפחתה של אומנית, בית שמבקש לשדר חופש בתוך היומיום.

בית במושב

מיקום: מושב גני הדר

 

שטח: 210 מ"ר+מרתף

 

הצורך: בית שמשדר חופש ורוגע, ומכיל את כל צרכי המשפחה הפונקציונאליים. התמודדות עם סיטואציה מרחבית ספציפית מאוד מול אילוצי השטח.

 

הפרוייקט בשלבי היתר

 

bottom of page